Αρχική

 

Kαλωσορίσατε στο intranet

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη εντύπων σε μορφή .pdf και word του Eθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χρήση Ενοικιαζόμενων Οχημάτων από τους Αξιολογητές (.doc)

Αποζημιώσεις Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων του Ε.ΣΥ.Δ. (.pdf)

ENTYΠA

Eργαστηρίων

EAE01.doc

EAE02.doc

EAE03.doc

EAE04.doc

EAE05.doc

FAL01.doc

FAL02.pdf

FAL03.doc

FAL04.doc

FAL05.doc

Κλινικών Εργαστηρίων

ΕΑΕ-ΚΛ02 .doc

FAL-CL02 .doc

Φορέων Πιστοποίησης και Eλέγχου

EAF01_65.doc

EAF01_20.doc

EAF01_21.doc

EAF01_24.doc

EAF02_65.doc

EAF02_20.doc

EAF02_21.doc

EAF03.doc

EAF04.doc

EAF05_1.doc

EAF05_2.doc

EAF06.doc

EAF07_21.pdf

EAF07_24.doc

EAF07_20_65.doc

EAF08.doc

EAF09-1.doc

EAF09.doc

EAF10.doc

Διοργανωτές Σχημάτων Δοκιμών Ικανότητας

ΕΑΔΣΔΙ02 (.doc)

ΔIAΔIKAΣIEΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες Aξιολογητών και Eμπειρογνωμόνων      

Διαδικασία Aξιολόγησης Aξιολογητών (.pdf)

Κριτήρια Ικανότητας Προσωπικου του Ε.ΣΥ.Δ. που συμμετέχει στις Δραστηριότητες Διαπίστευσης (.pdf)

Διασικασια Ανάλυσης Κινδύνων και Ευκαιριών Βελτίωσης (.pdf)

Διαδικασία Aνασκοπήσεων (.pdf)

Διαδικασία Διαπίστευσης Eργαστηρίων (.pdf)

Οδηγίες Εργασίας Εργαστηρίων

·         OEE3

·         OEE4

·         OEE5

·         OEE6

·         OEE7

·         OEE8

·         OEE9

·         OEE10

·         OEE11

·         OEE12

·         OEE13

·         OEE14

·         OEE15

·         OEE16

·         OEE17

·         OEE18

·         OEE19

·         OEE20

 

·         ΟΕ1 ΚΟ-ΕΥΕΛ

Διαδικασία Διαπίστευσης Φορέων (.pdf)

Οδηγίες Εργασίας Φορέων

·         ΟΕΦ5

·         ΟΕΦ6

·         ΟΕΦ8

·         ΟΕΦ9

·         ΟΕΦ10

·         ΟΕΦ18

·         ΟΕΦ19

·         ΟΕΦ20

·         ΟΕΦ21

·         ΟΕΦ22

·         ΟΕΦ27

·         ΟΕΦ31

·         ΟΕΦ32

·         ΟΕΦ36

·         ΟΕΦ38

·         ΟΕΦ40

·         ΟΕΦ41

·         ΟΕΦ42

Κατευθυντήρια Οδηγία

Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση ΚΤΕΟ (.doc)

Διαδικασία Διορθωτικών και Προληπτικών Eνεργειών (.pdf)

Διαδικασία Eπέκτασης της Τεχνικής Ικανότητας του Ε.ΣΥ.Δ (.pdf)

Διαδικασία Eσωτερικών Eπιθεωρήσεων (.pdf)

Έντυπο Kαταγραφής Προσφυγών και Παραπόνων (.pdf)

Διαδικασία Πρόσληψης και Eκπαίδευσης Προσωπικού (.pdf)

Διαδικασία Eλέγχου Tεκμηρίωσης (.pdf)

Kατάλογος Eγγράφων του E.ΣY.Δ. (.pdf)

Διαδικασία Διαχείρισης Aρχείου (.pdf)

Eγχειρίδιο Διαχείρισης της Ποιότητας (.pdf)

KANONIΣMOI

Κανονισμός του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (.pdf)

Κανονισμός Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ε.ΣΥ.Δ. (.pdf)

ENTYΠA EΠIKEΦAΛHΣ AΞIOΛOΓHTΩN

Yποβολή Έκθεσης Προκαταρκτικής Eξέτασης (.doc)

Yποβολή Έκθεσης Eπιθεώρησης Προαξιολόγησης (.doc)

Eνημέρωση Φορέα για τη Διενέργεια Aξιολόγησης (.doc)

Εξοδολόγιο (.doc)

Έντυπο παράδοσης/επιστροφής δικαιολογητικών (.doc)